• 11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,

Dernek olarak her yıl düzenlediğimiz en önemli ve en fazla katılımlı bilimsel etkinliğimiz olan “Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Kongresi’nin on sekizincisini 11-14 Nisan 2019 tarihler arasında Antalya’da, Rixos Premium Belek Hoteli Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğimizi ilan etmekten mutluyuz.


Bu yıl geçen yıllardan çok farklı olarak uluslararası davetli konuşmacı sayımızın artacağını çok sayıda uzman yerli konuşmacıya ek olarak aramıza Angelini Annalisa, Mario Carminati, Maraisa Fachini Spada, Ziyad Hijazi, Gregor Krings, Massimo Caputo, Nagarajan Muthialu, Hakan Akıntürk, Fransesca Pluchinotta gibi alanında uzman kişilerin de katılacağını müjdeleriz. Bu yıl kongremize uluslararası konuşmacı yanında katılımcı da beklemekteyiz. Bu nedenle her iki ana salonda da simultane tercüme yapılması beklenmektedir.


Geleneksel olarak her yıl yaptığımız kongre öncesi kursta bu yıl konumuz görüntüleme ve klinikle ilişkilendirilmiş “kardiyak morfoloji” olacaktır. Davet edeceğimiz uluslararası fakülte tarafından yapılacak olan bu kursta sadece çıplak gözle piyes ve görüntüler üzerinden değil patolojik örneklerin görüntüleme yöntemleriyle nasıl korele olduğu üzerinde de durulacaktır. Morfolojik sunumları takiben defektlerin 2B/3-B görüntülemelerde nasıl ortaya çıkarıldığı ve karar vermede ileri görüntülemelerin yeri anlatılarak morfoloji-görüntüleme-klinik karar pekiştirmesi yapılacaktır. Ülkemizde ve bölgemizde kardiyak patoloji ve morfoloji konusunda spesifik uzman eksikliği göz önüne alındığında görüntüleme ve klinikle ilişkilendirilmiş bir “kardiyak morfoloji kursu”nun hem kardiyolog ve hem de cerrah katılımcılara çok çekici ve ilginç geleceğini ve de katılımın çok olacağını düşünüyoruz.


Takip eden günlerde derneğimizin organları olan çalışma grupları tarafından düzenlenecek olan spesifik oturumlara ilave olarak bilimsel sekreterlik ve yönetim kurulu tarafından belirlenen Çocuk Kardiyolojisi’ne ve Çocuk Kalp Cerrahisi’ne spesifik oturumlar mümkün olduğunca her iki disiplinin kesiştiği ve ortak konuşmacıların da olduğu ortak oturumlar şeklinde amaçlanmıştır. Bu oturumlar kesinlikle güncel konular ve yenilikleri içeren başlıklarda olacağı gibi konuşmacılar da o başlıklarda deneyimli yerli ve yabancı otoritelerden oluşturulacaktır.


Siz değerli katılımcılardan klinik çalışmalar ve ilginç olgu sunularının değerlendirileceği sözel bildiri oturumlarıyla, poster tartışmaları ile de her zamankinden daha da renkli bir kongre geçireceğimizi düşünüyoruz.


Sempozyuma dernek üyelerimiz dışında “Çocuk Kalp Sağlığı” ile uğraşan, emek veren diğer disiplinlerden meslektaşlarımızı, hemşire, perfüzyonist ve sağlık teknisyenlerin de katılımını bekliyoruz. 2019 baharında uluslararası katılım ve katkının daha da artmış olarak devam edeceği bu kongrede sizlerle birlikte başarılı bir kongre geçireceğimizden emin olarak çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Antalya’da görüşmek üzere....


Saygılarımızla


Prof. Dr. Ahmet Çelebi
TPKKC Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ercan Tutar
TPKKC Derneği Bilimsel SekreteriBİLİMSEL KURUL

  BAŞKAN

 • Prof. Dr. Ahmet Çelebi

BİLİMSEL SEKRETER

 • Prof. Dr. Ercan Tutar

BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ

 • Doç. Dr. Ahmet Şaşmazel
 • Prof. Dr. Arda Saygılı
 • Prof. Dr. Atıf Akçevin
 • Prof. Dr. Ayşenur Paç
 • Prof. Dr. Cemşit Karakurt
 • Prof. Dr. Funda Öztunç
 • Prof. Dr. Hakan Ceyran
 • Prof. Dr. Kemal Nişli
 • Prof. Dr. Kürşad Tokel
 • Prof. Dr. Selmin Karademir
 • Doç. Dr. Timur Meşe
 • Prof. Dr. Volkan Tuzcu
 • Doç. Dr. Yakup Ergül
İsmail Al Abri (OM)
Fahad Alhabshan(SA)
Hakan Akıntürk (DE)
Saleh Alghamdi (SA)
Annalisa Angelini (IT)
Massimo Caputo (UK)
Mario Carminati (IT)
Khalid Dagriri (SA)
Ziyad Hijazi (QA)
Reema Kamal (QA)
Damien Kenny(IRL)
Gregor Krings (NL)
Nagarajan Muthialu (UK)
Fransesca Pluchinotta (IT)
Maraisa Fachini Spada (IT)
Mesud Talat Yelbuz (SA)


Koray Ak
Figen Akalın
Atıf Akçevin
Celal Akdeniz
Emin Alp Alayunt
Bedri Aldudak
Dursun Alehan
Nahide Altuğ
Semra Atalay
Yüksel Atay
Canan Ayabakan
Numan A. Aydemir
Ümrah Aydoğan
Pelin Ayyıldız
Osman Başpınar
Ali Baykan
Kemal Baysal
Mehmet Salih Bilal
Özlem Bostan
Naci Ceviz
Hakan Ceyran
Ahmet Çelebi
Ayhan Çevik
Ergün Çil
Aygün Dindar
Rıza Doğan
Rukiye Eker Ömeroğlu
Özlem Elkıran
Abdullah Erdem
Sevcan Erdem
İlkay Erdoğan
Ersin Erek
Yakup Ergül
Ayşe Güler Eroğlu
İlker Ertuğrul
Zeynep Eyileten
Dolunay Gürses
Alper Güzeltaş
Ali Can Hatemi
Sertaç Haydın
Emine Hekim Yılmaz
Erkan İriz
Mehmet Karacan
Selmin Karademir
Cem Karadeniz
Tevfik Karagöz
Cemşit Karakurt
Fırat Kardelen
Mehmet Kervancıoğlu
Ayhan Kılıç
Zübeyr Kılıç
Mustafa Kır
Gülendam Koçak
Ali Kutsal
Osman Küçükosmanoğlu
Ertürk Levent
Timur Meşe
Nazm Narin
Kemal Nişli
Deniz Oğuz
Faik Fevzi Okur
Haşim Olgun
Öztekin Oto
Ender Ödemiş
Taliha Öner
Utku Arman Örün
Nazan Özbarlas
Senem Özgür
Murat Özkan
Funda Öztunç
Erkut Öztürk
Ruhi Özyürek
Ayşenur Paç
Mustafa Paç
Kerem Pekkan
Gül Sağın Saylam
Orhan Kemal Salih
Ece Salihoğlu
Tayyar Sarıoğlu
Nejat Sarıosmanoğlu
Arda Saygılı
Ayşe Selimoğlu
Ahmet Şaşmazel
Ömer Faruk Şavluk
Berna Şaylan Çevik
Işık Şenkaya
İ. Cansaran Tanıdır
Emin Tireli
Kürşad Tokel
Sedef Tunaoğlu
Eylem Tunçer
Ercan Tutar
Volkan Tuzcu
Halil Türkoğlu
Rıza Türköz
Birsen Uçar
Tayfun Uçar
Baran Uğurlu
Adnan Uysalel
Zülal Ülger
Nurettin Ünal
Birgül Varan
A.Can Vuran
Yalım Yalçın
Yusuf Kenan Yalçınbaş
Ayşe İnci Yıldırım
Murat Muhtar Yılmazer
Nurgü Yurtseven
İlker K. Yücel
Cenap Zeybek

*Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.


ANA KONULAR

 • Aritmiler
 • Çocuk Kalp Cerrahisi
 • Edinsel Kalp Hastalıkları
 • Erişkin Yaşa Ulaşmış Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Fetal kardiyoloji
 • Girişimsel Kardiyoloji
 • Kardiyak Morfoloji
 • Kardiyak Görüntüleme
 • KonjenITl Kalp Hastalıkları
 • KonjenITl Kalp Cerrahisi
 • Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Kalp yetersizliği ve kalp nakli

BİLİMSEL PROGRAM

Bilimsel Programı indirmek için tıklayınız.

11 NİSAN Perşembe

Salon A Salon B Salon C
09:00 - 10:30 Yönetim Kurulu Toplantısı
11.00 - 12.30 Yeterlik Sınavı
13:00 - 15:00 GÖRÜNTÜLEME EŞLEŞTİRMELİ
KARDİYAK MORFOLOJİ KURSU
CARDIAC MORPHOLOGY COURSE WITH IMAGE CORRELATIONS
Session I

Oturum Başkanları: Atıf Akçevin, Ahmet Çelebi
13:00 - 13:30 Normal cardiac anatomy
Annalisa Angelini (IT)
13:30 - 14:00 Sequential segmental analysis of the cardiovascular anomalies
Morphology
Annalisa Angelini (IT)
Echocardiography
Maraisa Fachini Spada (IT)
14:00 - 14:30 Atrial and ventricular septal defects
Morphology
Annalisa Angelini (IT)
Echocardiography
Gül Sağın Saylam
14:30 - 15:00 Mitral and tricuspid valve abnormalities
Morphology
Annalisa Angelini (IT)
Echocardiography
Maraisa Fachini Spada (IT)
15:00 - 15:30
COFFEE BREAK
15:30 - 17:30 CARDIAC MORPHOLOGY COURSE WITH IMAGE CORRELATIONS
Session II

Oturum Başkanları: Ercan Tutar, Yusuf Kenan Yalçınbaş
15:30 - 16:00 Tetralogy of Fallot
Morphology
Annalisa Angelini (IT)
Echocardiography
Dursun Alehan
16:00 - 16:30 Double outlet right ventricle
Morphology
Annalisa Angelini (IT)
Echocardiography
Fahad Alhabshan (SA)
16:30 - 17:00 Complex transposition of the great arteries
Morphology
Annalisa Angelini (IT)
Echocardiography
Maraisa Fachini Spada (IT)
17:00 – 17:30 Congenitally corrected transposition of the great arteries
Morphology
Annalisa Angelini (IT)
Echocardiography
Fahad Alhabshan (SA)
17:30 CLOSURE REMARKS
* Kurs dili ingilizce olup simultane tercüme yapılacaktır.

12 NİSAN Cuma

Salon A Salon B Salon C
08:00 - 08:30 AÇILIŞ KONUŞMASI
Ahmet Çelebi, TPKKC Derneği Başkanı
08:30 - 09:00 AÇILIŞ KONFERANSI
Pediyatrik Kardiyolojide kariyer ve liderlik
Ziyad M Hijazi (QA)
09:00 - 10:00 Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
VASKÜLER HALKALAR VE HAVAYOLU ANOMALİLERİ
Oturum Başkanları: Rıza Doğan, Birsen Uçar
Embriyolojive morfoloji
Annalisa Angelini (IT)
Vasküler halka ve havayolu anomalilerinde görüntüleme
Gregor Krings (NL)
Vasküler halkalar ve havayolu anomalilerinde cerrahi
Nagaragan Muthuali (UK)
10:00 - 11:00 Girişimsel Kardiyoloji ÇG Sempozyumu
SAĞ VENTRIKÜL ÇIKIŞ YOLU VE PULMONER ARTERLERDE STENT
Oturum Başkanları: Ziyad M Hijazi, (QA) Kemal Nişli
Fetal Kardiyoloji ÇG Oturumu
OLGULARLA FETAL KARDİYOLOJİ
Oturum Başkanları: Özlem Bostan, Sevcan Erdem
Konduitli RVOT’de prestenting: ipuçları ve püf noktalar
İlker K. Yücel
Nativ RVOT’de kapak öncesi prestenting; sınırları nasıl zorlarız
Alper Güzeltaş
Kompleks bifürkasyon darlıklarında girişimler
Mario Carminati (IT)
PA dal darlıklarında stent implantasyonu: ipuçları ve püf noktaları
Osman Başpınar
11:00 – 11:30
KAHVE ARASI
11:30 - 12:30 Dr. BURHAN ÖCAL Anısına Genel Kardiyoloji Oturumu
VSD’DE TARTIŞMALI ALANLAR
Oturum Başkanları: Ergün Çil, Ayşe Güler Eroğlu
Hemşire, Teknisyen ve Hekim Ortak Oturumu
GİRİŞİMSEL KALP HASTASININ BAKIMINDA EKİP ÇALIŞMASI
Oturum Başkanları: Türkay Sarıtaş, Fadli Demir
İzole VSD’de doğal gidiş
Semra Atalay
Kateter laboratuarının organizasyonu ve takım olma
Abdullah Erdem
Asemptomatik orta şantlı VSD’de kapatma endikasyonu ve zamanlama
Birgül Varan
Kateter ekipman ve donanım organizasyonunda hemşirenin rolü
Aziz Göktepe
VSD’lerde aort kapak prolapsusu ve yetersizliği
Figen Akalın
Görüntüleme tekniklerinde ipuçları ve teknisyenlik
Meki Bilici
Sol ventrikül-sağ atriyum komünikasyonu; ne kadar önemli?
Berna Şaylan Çevik
Girişimsel kritik hastanın bakımında incelikler ve sonuca katkısı
Şirin Çelik
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 Erişkin Yaşa Ulaşmış DKH ÇG Sempozyumu
ONARILMIŞ DKH’LI ERİŞKİNLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Oturum Başkanları: Aygün Dindar , Zeynep Eyileten
Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
KORONER ARTERLERİN ÇIKIŞ VE SEYİR ANOMALİLERİ
Oturum Başkanları:Ali Kutsal, Osman Küçükosmanoğlu
DKH’lı erişkinlerde aritmiler ve iletim bozuklukları
Celal Akdeniz
Tanısal değerlendirme, görüntüleme ve cerrahi endikasyonları
Kürşad Tokel
Onarılmış Fallot tetralojili erişkinlerdeki sorunlar
Ayşenur Paç
Koroner arterlerin aortadan çıkış ve seyir anomalilerinin cerrahisi
Atıf Akçevin
Ross ameliyatı sonrası geç dönem komplikasyonlar ve cerrahisi
Nagaragan Muthuali (UK)
Koroner arterlerin pulmoner arterden çıkış anomalilerinde cerrahi
Numan A. Aydemir
Onarılmış büyük arter transpozisyonunda geç dönem komplikasyonlar
Mario Carminati (IT)
14:30 - 15:30 Kardiyak Cerrahi ÇG Sempozyumu
FARKLI KONULARDA CERRAHİ TEKNİK VE İPUÇLARI
Oturum Başkanları: Mustafa Paç, Hakan Akıntürk
DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARINDA BESLENMENİN ÖNEMİ
Nutricia’nın koşulsuz desteğiyle

Oturum Başkanı: Ahmet Çelebi
KonjenITl mitral patolojilerinde cerrahi
Sertaç Haydın
Çocuk Gastroenterolojisi gözüyle
Ayşe Selimoğlu
Kompleks transpozisyon cerrahisinde ipuçları
Yusuf Kenan Yalçınbaş
Çocuk Kardiyolojisi gözüyle
Kemal Nişli
Trunkus arteriosus onarımında ipuçları
Murat Özkan
İntra-operatif pulmoner conduit ve kapak oluşturma teknikleri
Ersin Erek

15:30 – 16:00
KAHVE ARASI
16:00 - 17:00 SÖZLÜ SUNUMLAR (GÖRÜNTÜLEME)
Oturum Başkanları: Mehmet Kervancıoğlu, Haşim Olgun
SÖZLÜ SUNUMLAR (GENEL KARDİYOLOJİ)
Oturum Başkanları: Cemşit Karakurt, Ertürk Levent
SÖZLÜ SUNUMLAR (CERRAHİ)
Oturum Başkanları: Işık Şenkaya, A.Can Vuran
17:00 - 18:00 Görüntüleme ÇG Sempozyumu
AV SEPTAL DEFEKTLERDE GÖRÜNTÜLEME
Oturum Başkanları: Selmin Karademir, Nurettin Ünal
Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
İNTAKT VENTRİKÜLER SEPTUMLU PULMONER ATREZİ
Oturum Başkanları: Emin Tireli, Ümrah Aydoğan
AV septal defektin patolojik anatomisi
Annalisa Angelini (IT)
Tedavi planlanmasında ekokardiyografik değerlendirme
Taliha Öner
Parsiyel AV septal defekt ve nadir görülen ara formlar
Ayşe İnci Yıldırım
Yenidoğan bebekte transkateter tedavi seçenekleri
Utku Arman Örün
Komplet AV septal defekt
Gülendam Koçak
Cerrahi RVOT rekonstriksiyonunun iki ventriküllü tamire katkısı
Hakan Akıntürk
Dengesiz komplet AVSD; tek veya çift ventriküllü onarım
İlkay Erdoğan
Kapak perforasyonlu hastalarda ASD’yi nasıl/ne zaman kapatalım?
Yalım Yalçın
18:00
SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL

13 NİSAN Cumartesi

Salon A Salon B Salon C
07:30 - 08:30 GİRİŞİMSEL ÇG TOPLANTISI

ERİŞKİN DOĞUŞTAN KH ÇG TOPLANTISI FETAL ÇG TOPLANTISI
08:00 - 09:00 Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
FALLOT TETRALOJİSİ (FT) VE PULMONER KAPAK
Oturum Başkanları: Atıf Akçevin, Abdullah Erdem
Disritmi ÇG Sempozyumu
ÇOCUKLAR VE DKH’DA KARDİYAK PACEMAKER
Oturum Başkanları: Volkan Tuzcu, Ayhan Kılıç
Primer RVOT rekonstriksiyonunda güncel yaklaşımlar ve doku mühendisliği
Massimo Caputo (IT)
Kalıcı pacemaker endikasyonları
Mehmet Karacan
Onarılmış FT’de pulmoner kapak replasmanı; geç mi kalıyoruz?
Francesca Pluchinotta (IT)
Device-lead-program seçimi ve ideal pacing lokalizasyonu
Cem Karadeniz
RVOT ve kapak disfonksiyonunda transkateter girişimler
Ender Ödemiş
Pacemaker izlemi ve komplikasyonlar
Tevfik Karagöz
Geç RVOT disfonksiyonunda cerrahi; RVOT rekonstrüksiyonu gerekli mi?
Ali Can Hatemi
Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT); ne zaman? nasıl?
Yakup Ergül
09:00 - 10:00 Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
SUBAORTİK DARLIKLAR; BASİT GİBİ ANCAK HER ZAMAN DEĞİL
Oturum Başkanları: Emin Alp Alayunt, Ruhi Özyürek
TRANSKATETER DEFEKT KAPATMADA UÇ VE İLGİNÇ OLGULAR
Oturum Başkanları: Ziyad M. Hijazii (QA) Alpay Çeliker, Alper Güzeltaş
Subaortik darlıkta anatomi/morfoloji
Annalisa Angelini (ITA)
Endikasyon ve en iyi yaklaşımı seçmek için noninvaziv görüntüleme
Canan Ayabakan
Diskret subaortik darlık ve fibromuskuler tünel tipi darlıklarda cerrahi
Hakan Akıntürk
Hipertrofik kardiyomiyopatideki subaortik darlık için cerrahi
Yüksel Atay
10:00 – 10:30
KAHVE ARASI
10:30 - 11:30 Kardiyak Cerrahi ÇG Sempozyumu
TÜM YÖNLERİYLE PEDİYATRİK KARDİYOPULMONER BYPASS
Oturum Başkanları: Öztekin Oto, Adnan Uysalel
Fetal Kardiyoloji ÇG Sempozyumu
FETAL VE PERİNATAL KARDİYOLOJİ
Oturum Başkanları: Rukiye Eker Ömeroğlu, Ercan Tutar
KPB’da kalp koruma teknikleri; randomize kontrolü çalışmalar
Massimo Caputo (UK)
Gelişmekte olan embriyon kalbinin çok boyutlu ileri görüntülenmesi
Talat Mesud Yelbuz (KSA)
KPB’a sistemik inflamatuar yanıt ve önlemeye yönelik yaklaşımlar
Baran Uğurlu
Normal fetal kardiyovasküler anatomi ve fizyoloji
Sedef Tunaoğlu
KPB ilişkili akciğer hasarı
Nagaragan Muthuali (UK)
Kompleks doğuştan kalp hastalıklarında fetal dolaşım
Funda Öztunç
Aort arkusu cerrahisinde KPB stratejileri
Hakan Ceyran
Fetal kalp anomalilerinin ilerleme ve evrilme mekanizmaları
Nahide Altuğ
11:30 - 12:30 SÖZLÜ SUNUMLAR (GİRİŞİMSEL)
Oturum Başkanları: Ali Baykan, İ. Cansaran Tanıdır
SUNUMLAR (DİSRİTMİ)
Oturum Başkanları: Fırat Kardelen, Özlem Elkıran
SÖZLÜ SUNUMLAR (CERRAHİ)
Oturum Başkanları: Orhan Kemal Salih, Nejat Sarıosmanoğlu, Murat Koç
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
GİRİŞİMLER VE KALP CERRAHİSİNDE İLERİ GÖRÜNTÜLEME
Oturum Başkanları: Gregor Krings (NL), Hakan Ceyran
PEARLS OF WISDOM IN PEDIATRIC ARRHYTHMIAS Supported by Abbott Rhythm
Oturum Başkanları: Volkan Tuzcu, Saleh Alghamdi, (SA) Celal Akdeniz
Girişim öncesi ve sırasında 3-B ekokardiyografi
Fahad Alhabshan, (SA)
Fetal Arrhythmias: How to diagnose and treat
Reema Kamal, (QA)
3-B modellerin girişimsel kardiyolojideki yeri ve önemi
Francesca Pluchinotta (IT)
Long QT Syndrome-challenges in diagnosis and management;
Özlem Elkıran, (TR)
Kompleks kalp cerrahisi öncesi 3-B modellleme ve tasarlamanın önemi
Massimo Caputo (UK)
Operated CongenITl Heart: When and how to implant ICD?
Khalid Dagriri, (SA)
Cerrahi öncesi bilgisayarlı akım dinamikleri tasarımı
Nagaragan Muthuali (UK)
When and how to ablate in SVT and current success.
Senem Özgür, (TR)
Ventricular arrhythmias: pearls for diagnostic and management strategies
İsmail Al Abri, (OM)
14:30 - 15:30 Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
VSD’Lİ KOMPLEKS PULMONER ATREZİ (PA)
Oturum Başkanları: Nazmi Narin, Halil Türkoğlu
VSD’li pulmoner atrezide noninvaziv görüntüleme; BT/MR
Francesca Pluchinotta (IT)
Kalp kateterizasyonu; tanısal ve girişimsel stratejiler
Gregor Krings (NL)
Unifokalizasyon işlemleri; endikasyon, zamanlama ve teknik
Ahmet Şaşmazel
Cerrahi düzeltme sonrası transkateter girişim gereksinimi ve yöntemleri
Damien Kenny (IRL)
15:30 – 16:00
KAHVE ARASI
16:00 - 17:00 Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
VSD-PS’Lİ DOĞUŞTAN DÜZELTİLMİŞ BAT’DA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Oturum Başkanları: Tayyar Sarıoğlu, Hakan Akıntürk
Pulmoner Hipertansiyon ve Kalp Yetersizliği ÇG Sempozyumu
DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ PH
Oturum Başkanları: Kürşad Tokel, Naci Ceviz
Doğal gidiş ve tedavi seçeneklerine genel bakış
Ayhan Çevik
DKH ilişkili PH; yeni kılavuz neler getiriyor?
Nazan Özbarlas
Biventriküler konvansiyonel tamir uygun vakalarda iyi bir seçenektir
Ece Salihoğlu
Fontan yolunda ve sonrasında anti-PAH tedavinin yeri ve sınırları
Cemşit Karakurt
Tek ventriküllü tamir ve modifikasyonları; pompalayan iki ventrikül ve korunan RV fonksiyonu
Rıza Türköz
DKH’lı çocuklarda PH yönetiminde örneklerle yapılan hatalar
Timur Meşe
Biventriküler anatomik tamir; morfolojik sol ventrikül sisteme pompalamalı
Mehmet Salih Bilal
17:00 - 18:00 SÖZLÜ SUNUMLAR (YOĞUN BAKIM)
Oturum Başkanları: Nurgül Yurtseven, Zülal Ülger
SÖZLÜ SUNUMLAR (GENEL KARDİYOLOJİ)
Oturum Başkanları: Zübeyr Kılıç, Bedri Aldudak
SÖZLÜ SUNUMLAR (GİRİŞİMSEL)
Oturum Başkanları: Yalım Yalçın, Cenap Zeybek
18:00 - 18:30 YOĞUN BAKIM ÇG TOPLANTISI KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME ÇG TOPLANTISI PH VE KALP YETERSİZLİĞİ ÇG TOPLANTISI

14 NİSAN Pazar

Salon A Salon B Salon C
07:30 - 08:30 CERRAHİ ÇG TOPLANTISI

EDİNSEL ÇG TOPLANTISI DİSRİTMİ ÇG TOPLANTISI
08:30 - 09:30 Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım ÇG Sempozyumu
KALP-AKCİĞER ETKİLEŞİMLERİ VE MEKANİK VENTİLASYON
Oturum Başkanları: Koray Ak, Nurgül Yurtseven
Edinsel kalp hastalıkları ve korunma ÇG Sempozyumu
PERİKARDİYAL HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Kemal Baysal, Funda Öztunç
Kalp - akciğer etkileşimlere genel bakış ve yönetim
Arda Saygılı
Akut perikardit ve miyoperikardit
Dolunay Gürses
Sol ventrikül işlev bozukluğu ve pulmoner konjesyonda stratejiler
Ömer Faruk Şavluk
Perkütan perikardiyosentez ve drenaj; adım adım uygulama tekniği
İlker Ertuğrul
Pulmoner hipertansiyon ve sağ ventrikül disfonksiyonunda stratejiler
Emine Hekim Yılmaz
Kronik rekürren ve konstriktif perikardit
Deniz Oğuz
Kalp cerrahisi sonrası MV’den ayrılma stratejileri
Erkut Öztürk
Perikardın doğuştan anomalileri
Pelin Ayyıldız
09:30 - 10:30 SÖZLÜ SUNUMLAR
(CERRAHİ)

Oturum Başkanları: Erkan İriz, Eylem Tunçer, Oğuz Omay
SÖZEL SUNUMLAR
(GÖRÜNTÜLEME)

Oturum Başkanları: Birgül Varan, Tayfun Uçar
SÖZEL SUNUMLAR
(GENEL KARDİYOLOJİ)

Oturum Başkanları: Mustafa Kır, Murat Muhtar Yılmazer
10:30 – 11:00
KAHVE ARASI
11:00 - 12:00 CERRAHİ VİDEO VE OLGU OTURUMU
Oturum Başkanları: Hakan Ceyran, Faik Fevzi Okur
OLGULARLA GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ
Oturum Başkanları: Nazan Özbarlas, Kemal Nişli
EKG’DEN EFÇ’YE ARİTMİ OLGULARI
Oturum Başkanları: Ayhan Kılıç, Yakup Ergül
12:00 KAPANIŞ

BİLDİRİLER

SÖZLÜ VE POSTER BİLDİRİLER KONU BAŞLIKLARI

 1. Ekokardiyografi ve Noninvaziv Görüntüleme
 2. Pediyatrik Disritmi
 3. Girişimsel Kardiyoloji
 4. Pediyatrik ve KonjenITl Kalp Cerrahisi
 5. Genel(Romatizmal ateş, Pulmoner hipertansiyon, Erişkin konjenITl vb)
 6. Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım

VİDEO SUNUM KONU BAŞLIKLARI

 1. Transkateter defekt kapatılması; İlginç olgular
 2. Cerrahi Video Oturumu
 3. Girişimsel Video Oturumu; genişletme ve vasküler komünikasyon kapatılması
 4. Aritmi ve elektrofizyoloji olgu oturumu; EKG’den EPS’ye SVT olguları
 5. Fetal EkokardiyografiBildiri Gönderim Son Tarihi: 10 ŞUBAT 2019


SÖZLÜ VE/VEYA POSTER BİLDİRİ gönderim koşulları

 • Bildirilerin on-line sistem üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 10 Şubat 2019'dur. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.

BİLDİRİ ÖZETİ GENEL KURALLARI

 • Bildiri gönderme dili Türkçe’dir.
 • Yazar(lar)’ın Adı-Soyadı ve kurumları eksiksiz ve ünvan belirtilmeksizin yazılmalıdır. Bildirinin başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.
 • Bildiri metni içinde ve başlığında kurum adı veya yazar adı (örneğin ….. hastanesi –merkezi deneyimi veya ……. merkezine-hastanesine başvuran, … ‘de … hastada yapılan çalışmada vb) belirtilmemelidir.
 • Bildirinin türü, sunum şekli (sözel bildiri, poster, fark etmez) ve yapacak kişinin işaretlenmesi zorunludur.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözel bildiri veya poster sunumu) konusundaki son karar yazarların talepleri de göz önüne alınarak bilimsel komiteye aittir.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan başlık ve yazar adı hariç 350 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 350 kelimeden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
 • Bildiri özeti yazımında bölümler orijinal çalışma ve araştırma ise; Giriş ve Amaç, Gereçler ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç (4 bölüm), olgu (vaka) bildirimi ise; Giriş, Olgu(lar), Tartışma ve Sonuç (üç bölüm) şeklinde düzenlenmelidir.
 • Bildiri özetine en fazla 2 resim/tablo eklenecektir (2 resim veya 2 tablo veya 1 resim+1 tablo). Eklenecek resim veya tabloların 1MB’dan düşük olması gerekmektedir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
 • Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.
 • Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, on-line bildiri sistemine kayıt esnasında sürekli kullandığınız bir e-posta adresini belirtiniz.
 • Bildirilerin kabul edilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydının olması gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri son gönderme tarihi 10 Şubat 2019'dur. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

GERİ BİLDİRİM

Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese 17 Şubat 2019 tarihinden itibaren gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.

GENEL BİLGİLER

KONGRE MERKEZİ

18. Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi Rixos Premium Otel, Belek, Antalya'da gerçekleştirilecektir.

KONGRE TARİHİ

11 - 14 Nisan 2019

KONGRE DİLİ

Kongrenin dili Türkçe'dir.

KONGRE ANA ÇİZGİLERİ

Kayıt - Rezervasyon: 11 - 14 Nisan 2019
Bilimsel Program:     11 - 14 Nisan 2019


DAVET MEKTUBU

İstenmesi durumunda Symcon Turizm tarafından gönderilecektir. Davet mektubu, yolculuk, konaklama ve benzeri durumlara ilişkin herhangi bir ayrıcalık sağlamaz.

KREDİLENDİRME

Kongre, Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

KAYIT VE BİLGİ HİZMETLERİ

Kongre sırasında sertifikasını alamayan katılımcıların sertifikaları kongre günlerinde kayıt masalarından verilecektir. bsevim@symcon.com.tr ve info@pedkarkongre.com adreslerine yazılı başvuruları ile PDF formatında kongre sonrasında da gönderilebilecektir.

KATILIM BELGELERİ

Kongre sırasında sertifikasını alamayan katılımcıların sertifikaları kongre günlerinde kayıt masalarından verilecektir.

YAKA KARTLARI

Katılımcı yaka kartının - güvenlik açısından - toplantılar süresince görünür biçimde takılması gereklidir.

KONGRE ÇANTALARI

Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılarımıza kayıt masalarından verilecektir.
KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT

*AŞAĞIDAKİ FİYATLAR KONAKLAMA HİZMETİNİN RESMİ ORGANİZASYON SEKRETERYASI ARACILIĞI İLE ALINMASI HALİNDE GEÇERLİDİR.
KAYIT TİPİ KAYIT ÜCRETİ
Uzman 1.600 TL
Asistan, Hemşire 1.300 TL
Firma Yetkilisi 1.600 TL
Kongre Standı Mevcut Olmayan Firma Temsilcisi 10.000 TL

*AŞAĞIDAKİ FİYATLAR KONAKLAMA HİZMETİNİN KATILIMCI TARAFINDAN AYRICA SATIN ALINMASI HALİNDE GEÇERLİDİR.
KAYIT TİPİ KAYIT ÜCRETİ
Uzman 3.960 TL
Asistan, Hemşire 3.540 TL
Firma Yetkilisi 3.960 TL
Kongre Standı Mevcut Olmayan Firma Temsilcisi 10.000 TL

KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Kongre yaka kartı ve cep program kITpcığı
 • Bilimsel programa katılım
 • Katılım sertifikası
 • Kongre çantası
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve aktivitelere katılım
*Kongre bilimsel aktviteleri süresince kongre otelinde konaklamayan katlımcıların ve firma temsilcilerinin, Rixos Premium Otel’in “her şey dahil” konseptnde çalışması sebebiyle, kayıt ücretne ilave olarak otel tarafndan talep edilen dış katlımcı farkı ücret alınması gerekmektedir. Dış katlımcı farkı; kongre süresince dış katlımcıların bilimsel program aralarındaki kahve ikramlarını, öğle yemeklerini, açılış kokteyline ve otelin her şey dahil konseptndeki imkanlarını kapsar.
Sabah ve akşam yemeği dahil olmayıp saat 18.00’e kadar geçerlidir.


Kayıt fiyatlarına % 18 KDV ilave edilecektir.


KONAKLAMA

RIXOS PREMIUM OTEL KONAKLAMA ÜCRETİ
Tek Kişilik Oda 4.000 TL
İki Kişilik Odada Kişi Başı 2.750 TL

KONAKLAMA ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Otele giriş 11 Nisan 2019 saat 14:00 olup, ayrılış 14 Nisan 2019 saat 12:00’dir.
 • Konaklama 3 gece her şey dahil bazında olup daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktır.
 • Öğle yemeği, aktivite gecesi konaklama fiyatına dahildir.
Konaklama fiyatlarına % 8 KDV ilave edilecektir.


İptal Şartları

 • Tüm rezervasyon iptalleri için Symcon Turizm’e yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir.
 • 3 Aralık 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %50'si iade edilecektir.
 • 3 Aralık 2018 tarihinden sonra yapılan iptallerde alınan ödemenin iadesi yapılmaz.

TRANSFER

 • Talep edilmesi halinde, kongreye havayolu veya karayolu ile katılacak olan misafirlerimizin alan transferleri ücreti karşılığında Symcon tarafından organize edilecektir.
 • Transfer taleplerinin ödemesi yapılarak en geç 01 Nisan 2019 tarihine kadar Symcon’a bildirilmesini rica ederiz.
 • Transferler toplu olarak kongre logolu karşılama bordu yapılacaktır.
OTOBÜS - MİNİBÜS 450 TL / Çift Yön Kişi başı

Transfer fiyatlarına % 18 KDV ilave edilecektir.


FİRMA ÖNEMLİ NOT

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 495 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

KATILIMCILARA ÖNEMLİ NOT

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 495 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka ad-soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.
Tel: 0216 580 90 00 - Faks: 0216 580 90 90 - e-mail: bsevim@symcon.com.tr & info@pedkarkongre.com

HESAP NUMARALARI

HESAP ADI: SIMKON TURIZM İNŞ. VE TIC. LTD. ŞTI.
BANKA: İŞBANKASI MOZAİK ÇARŞI ŞB
TL HESABI: TR88 0006 4000 0011 2030 1147 23
EURO HESABI: TR86 0006 4000 0021 2030 0771 18

Kongre tarihinden sonra kalan bakiyeler ve geciktirilen tüm ödemeler için aylık %10 faiz uygulanacaktır.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

BURS BAŞVURUSU


Sayın Üyelerimiz;Burs Formunu indirmek için tıklayınız.Pediyatrik Kardiyoloji ve Çocuk Kalp Cerrahisi uzman ve yan dalı asistanlarından 2019 kongremize bildiri göndermiş ve bildirisi bilimsel değerlendirme kurulu tarafından sözlü veya poster şeklinde kabul edilmiş olanlardan 45 kişiye kongre kayıt ve konaklama bursu verilmesi planlanmıştır.


Yararlanmak isteyen ve aşağıdaki koşulları taşıyan üyelerimizin en geç 12 Mart 2019 tarihine kadar başvurması önemle rica olunur.


BAŞVURACAK KİŞİLERDE ARANACAK DİĞER KOŞULLAR:
 1. Önceden derneğimiz üyesi olması veya 8 Mart 2019’e kadar üyelik müracaatında bulunarak üyeliğe kabul edilmesi,
 2. Üyelerin 2019 yılı dahil dernek üye aidatlarını ödemiş olması ve borcu bulunmaması,
 3. Yan dal asistanı veya 1 Ocak 2016’dan sonra uzmanlığını yeni tamamlamış olması.

Başvuruların değerlendirilmeye alınabilmesi için ekte bulunan başvuru formunun doldurulup en geç 12 Mart’a kadar dernek turkpedkar@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. (Derneğimizin web sitesi veya 2019 Kongre sitemizden de başvuru formuna ulaşılabilir) Sözlü bildirisi kabul edilenlere ve yazar listesinde ilk üçte yer alanlara öncelik tanınmakla birlikte tüm başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.


Saygılarımızla.Prof. Dr. Kürşad TOKEL
Genel Sekreter

Prof. Dr. Ahmet ÇELEBİ
Yönetim Kurulu BaşkanıBİLİMSEL SEKRETARYA

   Prof. Dr. Ercan TUTAR
   ercantutar@gmail.com
   Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
   Hoşdere Caddesi No:180/4 Çankaya / ANKARA
    +90(312) 212 02 00
   www.turkpedkar.org.tr

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

   Symcon Turizm
   Atatürk Mah. Vatan Cad. Keskin İş Merkezi No: 22/3        34758 Ataşehir - Kadıköy / İSTANBUL
   +90(216) 580 90 00 pbx pbx
  bsevim@symcon.com.tr & info@pedkarkongre.com
   www.symcon.com.tr